VERTIGO

Kenexis Vertigo™, ISA 61511 / ISA 84 endüstri mutabakat standartlarına uygun biçimde SIS (Güvenlik Enstrümanlı Sistemlerin) tasarımı ve sürekli yenilenen yönetimi için hepsi bir arada bir yazılım çözümü sunmaktadır. Yazılım kavramsal tasarımların geliştirilmesi, değişikliklerin belgelendirilmesi/izlenmesi ve sistemin ömrü boyunca tasarım dokümantasyonunun saklanması için güçlü bir kurumsal çözümü kullanıcılara sunmaktadır.

Vertigo, endüstriye yönelik değerlendirme ve mühendislik tasarım tabanı çözümleri sunan SIS danışman mühendislerince tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

Güvenlik Enstrümanlı Sistemler (SIS)

Güvenlik Enstrümanlı Sistemler (SIS) proses tesislerinin korunmasına yönelik esnek ve etkin araçlardır. SIS, birden fazla proses ve performans hedeflerinin yakalanması için birçok şekilde yapılandırılabilir. Kenexis tasarım, doğrulama ve devam eden mekanik bütünlük programlarına destek sağlayarak müşterilerimizin Güvenlik Enstrümanlı Sistemleri kullanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu ise yardım Güvenlik Bütünlüğü Seviyesinin (SIL) riske dayalı değerlendirmesini, Güvenlik Gereksinimi Spesifikasyonlarının (SRS) geliştirilmesini, kantitatif tasarım doğrulamasını (SIL Doğrulaması), Test Planlamasını ve Desteğini, devam eden performans değerlendirmesini ve denetimini içermektedir. Standartlarımız üzerinde yaptığımız çalışmalar ve bu alanda mühendis yetiştirme amacıyla devam eden çabalarımız neticesinde hem kendi ekibimiz hem de sizin ekibiniz için yazılım araçları oluşturmamızın kalite, netlik ve yinelenebilirliği iyileştirebileceği ortaya çıkmıştır.

Vergito SIS Tasarımındaki uzmanlığımız, proses bilgilerimiz ve genel risk analiz kabiliyetlerimizle geliştirilmiştir. Bu uzmanlık Vertigo™ SIS Tasarım Tabanı Yazılımı gibi sınıfının en iyisi araçları kullanarak konuşlandırılmaktadır. Bu kombinasyon yürürlükteki gereksinimlere uyulmasını temin eden dayanıklı ve iyi tasarlanmış bir Güvenlik Enstrümanlı Sistemi içeren en titiz analizleri ortaya çıkarmaktadır.

Özellikler

  • Kenexis’in SIS Tasarım İşlerini yaparak elde ettiği 10 yıldan fazla tecrübesiyle geliştirmiş olduğu Kapsamlı Teçhizat Arıza Oranı Veri Tabanı (Equipment Failure Rate Database).
  • ISA-TR84.00.02-2002 – Kısım 2 tarafından Önerilen Uygulamaya uygun olarak SIL Doğrulama Hesaplama Motoru
  • Kurumsal, Çok Kullanıcılı Web Tabanlı Platform
  • Güvenlik Gereksinimleri Spesifikasyonlarının Belgelendirilmesi için (SRS) için Sağlam Veri Yapısı
  • Proses güvenliği profesyonelleri tarafından, proses güvenliği profesyonelleri için tasarlanan mühendislik yazılımlarıdır.

Kapsamlı Teçhizat Hata Oranı Veri Tabanı

  • Vertigo, Kenexis mühendis ve danışmanlarının yıllar boyunca edindiği tecrübeye dayanarak geliştirilen ve sensör, mantık çözücüsü ve son bileşen hata oranı verilerinden oluşan kapsamlı bir veri tabanını kullanmaktadır. Bu veri tabanı hem yayınlanan endüstri kaynaklarından toplanan hata oranı verilerini hem de Kenexis’in dünya çapındaki müşteri sahalarından topladığı verileri jenerik ve uygulamaya özel biçimde içermektedir. Tüm bunlara ek olarak, üçüncü şahısların gerçekleştirmiş olduğu SIL sertifika testlerine dayanan ve en popüler enstrüman türleri/modellerine yönelik satıcılara özel veriler de dahil edilmiştir.

ISA TR84.00.02-2002 - Kısım 2'ye Uygun SIL Doğrulaması

  • SIL Doğrulama Hesapları Vertigo üzerinde basit ve kullanımı kolay bir arayüz ile yapılabilir. Vertigo Hesaplama Motorunun yaptığı tüm hesaplamalar ISA TR84.00.02 Güvenlik Enstrümanlı Fonksiyonlar (SIF) – Güvenlik Bütünlüğü Düzeyi (SIL Değerlendirme Teknikleri Kısım 2: bir SIF’e ait SIL’in Basitleştirilmiş Denkler yoluyla Belirlenmesi) tarafından önerilen uygulama şekli bağlamında kapsamlı biçimde doğrulanmıştır ve buna uygundur.

Sağlam SRS Veri Yapısı

  • Kullanıcıların sezgisel bir veri yapısına sahip SRS dokümantasyonunu hızlı bir şekilde geliştirmelerine olanak sağlamaktadır. Bir yandan çifte girişleri engellerken diğer yandan belge kullanıcısının ihtiyaçlarına özel birden fazla formatta çıktı sağlayarak SRS oluşturma prosesini basitleştirmektedir. Gereksinimler hem SIF düzeyindeki bireysel enstrüman seviyesi hem de genel sistem/proje seviyesinde toplanmaktadır. Sistemin yazılı gereksinimlerinin yanı sıra Vertigo, aynı zamanda neden-sonuç şemaları üzerinden sisteminizin kısa ve etkin bir fonksiyonel mantık sunumunu otomatik olarak oluşturmaktadır.Kapsamlı Yazılım OrtamıKenexis Vertigo™ Yazılımı, Kenexis’in sağladığı entegre-online mühendislik yazılımının bir parçasıdır. Herhangi bir lisanslı kullanıcı herhangi bir bilgisayar veya tablete kurulmuş herhangi bir tarayıcı kullanarak güvenli bulut-tabanlı modelimize erişebilir. Benzersiz mimari, yazılımınızın en son performans ölçüleri ve kaynak veri tabanlarını içerecek şekilde her zaman mevcut ve güncel olmasını sağlamaktadır. Çözümümüz lisanslı kullanıcıların diğerlerinin yanında yükleniciler ve EPC’ler  ile proje bilgilerini paylaşmalarına ve proje yardımı, dış kaynak kullanımı ve analizlerinizin doğrulanması ve teyidi amacıyla Kenexis Proses Mühendislerini güçlendirmelerine olanak sağlamaktadır.