ARBOR

Özellikler

 • Proses Güvenliği Mühendisleri Tarafından Yine Proses Güvenliği Mühendisleri İçin Tasarlanmıştır.
 • Sağlam Minimum Kesi Seti Analiz Raporlaması
 • Hata Oranı Verileri Hakkındaki Kenexis Veri tabanının Kullanılması
 • Vertigo SIS Hayat Döngüsü Yönetim Yazılımıyla Entegrasyon

Proses Güvenliği İçin Tasarlanmıştır

 • Arbor, Kenexis Entegre Güvenlik Paketinde yer alan tüm uygulamalar gibi tek bir hedef için geliştirilmiştir: mühendislerin kendi işlerini mümkün olan en doğru ve etkin şekilde yapmalarına olanak sağlamak.  Bu, kendi proses güvenliği mühendislerimizi geliştirme sürecine dahil ederek, uygulama gereksinimlerinin belirlenmesine yardımcı olarak ve kullanıcıların geri bildirime dayalı sürekli iyileştirmeyi temin ederek sağlanmıştır.

Sağlam Minimum Kesi Seti Raporlaması

 • Kullanıcıların minimum kesi seti analizindeki detayları net ve interaktif bir ara yüz üzerinden görmelerini sağlayarak sistem tasarımında mevcut olabilecek zayıflıkları hızlı bir şekilde tespit etmelerine olanak sağlamaktadır.  Sistem hakkında değerli bir istatistiksel analiz sağlamakta, sistem hatasına yol açabilecek en önemli olayların kombinasyonlarına ait detayların altını çizmekte ve dolayısıyla da hassasiyet analizi prosesi ve alternatif tasarımların değerlendirmesine aerodinamik bir biçim vermektedir.

Kenexis Hata Oranı Veri tabanının Kullanılması

 • Kenexis, enstrümantasyon ve kontrol teçhizatının hata oranlarına ait kapsamlı bir veri tabanını inşa etmekte ve sürdürmektedir.  Bir Arbor Lisansı Herhangi bir Ek Maliyet Olmaksızın bu Veri Tabanına Tam Erişim Sağlamaktadır.  Veriler sadece birkaç fare tıklamasıyla hata ağacı analizi içine dahil edilebilir, işlenebilir ve uygulanabilir ve bu da kendi hata ağaçlarınız için hata oranı modelleri geliştirmek amacıyla harcayacağınız zamandan sizi kurtarmaktadır.  Mühendislerimiz, verilerin iyice incelenmiş ve her zaman güncel olduğundan emin olabilmeniz amacını taşıyan birden fazla proses güvenliği çalışmasını yapmak için bu verileri her gün kullanmaktadır.

Vertigo ile Entegrasyon

 • Arbor, karmaşık SIL Doğrulama Hesapları yapmaya yönelik bir ortam sunmak suretiyle  Kenexis Vertigo™ SIS Hayat Döngüsü Yönetim Yazılımın fonksiyonelliğini genişletmektedir.  Vertigo varsayılan olarak SIL Doğrulama Hesaplamalarını ISA TR84.00.02 Güvenlik Enstrümanlı Fonksiyonlar (SIF) – Güvenlik Bütünlüğü Düzeyi (SIL Değerlendirme Teknikleri Kısım 2: bir SIF’e ait SIL’in Basitleştirilmiş Denkler yoluyla Belirlenmesi)tarafından önerilen uygulama şekline uygun olarak yapmaktadır.  Fakat karmaşık sistemler için önerilen bu uygulama şekli yeterli değildir.  Arbor Hata Ağacı Analiz uygulamasının entegrasyonu bir SIS tasarımcısının sistem hatası kiplerinin karmaşıklık derecesine bakmaksızın sistem tasarımlarını hızlı ve basit bir şekilde doğrulamasına olanak sağlamaktadır.  Arbor’dan alınan Hata Ağacı Analiz sonuçları, raporlama amaçları için Vertigo’daki Güvenlik Enstrümanlı Fonksiyonlara kolayca bağlanabilir.

Kapsamlı Yazılım Ortamı

 • Arbor, karmaşık SIL Doğrulama Hesapları yapmaya yönelik bir ortam sunmak suretiyle  Kenexis Vertigo™ SIS Hayat Döngüsü Yönetim Yazılımın fonksiyonelliğini genişletmektedir.  Vertigo varsayılan olarak SIL Doğrulama Hesaplamalarını ISAKenexis Arbot™ Hata Ağacı Analizi Yazılımı, Kenexis’in sağladığı entegre-online mühendislik yazılımının bir parçasıdır. Herhangi bir lisanslı kullanıcı herhangi bir bilgisayar veya tablete kurulmuş herhangi bir tarayıcı kullanarak güvenli bulut-tabanlı modelimize erişebilir. Benzersiz mimari, yazılımınızın en son performans ölçüleri ve kaynak veri tabanlarını içerecek şekilde her zaman mevcut ve güncel olmasını sağlamaktadır. Çözümümüz lisanslı kullanıcıların diğerlerinin yanında yükleniciler ve EPC’ler  ile proje bilgilerini paylaşmalarına ve proje yardımı, dış kaynak kullanımı ve analizlerinizin doğrulanması ve teyidi amacıyla Kenexis Proses Mühendislerini güçlendirmelerine olanak sağlamaktadır.
  • Çoğu  işletim sistemindeki birçok tarayıcıyla uyumludur.
  • Kapsamlı standart ve kişiselleştirilmiş teçhizat veri tabanları
  • Detaylı teknik dokümantasyon ve yardım
  • Özel yardım masası ve destek
  • Raporlar ve grafik sonuçların girdileri ve çıktıları