OPEN PHA

Open PHA™ güçlü bir HAZOP ve LOPA yazılım aracıdır. Bağımsız versiyon her zaman ücretsiz olacak ve Premium site lisansı ise az bir ücret karşılığında başka dillere tercümeler ve  Vertigo™ ve Arbor™ gibi teknik güvenlik araçlarına entegrasyon sağlayacaktır.

Open PHA™ bilgisayarınızın internete bağlı olmadığı zamanlarda kendi başınıza HAZOP ve LOPA analizleri yapmanız için kullanımı kolay ve hafif bir platform sunmaktadır.

Open PHA™ Premium ise tarayıcı içinde çalışarak Vertigo™ ve Arbor™ ile entegrasyon sağlamaktadır.

Vertigo™ Kapsamlı Teçhizat Hata Oranı Veri Tabanımız üzerinden yapılan SIL Hesaplamalarını, kavramsal tasarımların geliştirilmesini, değişikliklerin izlenerek belgelendirilmesini ve sistemin ömrü boyunca tasarım dokümantasyonunun saklanmasını içerecek şekilde SIS’inizin tüm ömrü boyunca her bakımdan izlenmesini hedefleyen SIS Hayat Döngüsü Aracımızdır.

Arbor™, ilgili problemin LOPA için çok karmaşık olduğu hallerde hesaplamalar yapmaya yarayan Hata Ağacı Analiz aracımızdır.

Open PHA™, dünya çapında yapılan binlerce HAZOP ve LOPA çalışmasını daha kolay hale getiren Kenexis proses güvenlik mühendisliği ekibinin sahip olduğu geniş tecrübeyi kendisine kılavuz olarak almaktadır. Open PHA™, rekabetçi yazılım paketlerinin önemli eksiklerini dolduran ve Kenexis müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren düşük maliyetli, hızlı ve esnek bir HAZOP ve LOPA uygulaması sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

Lütfen ücretsiz versiyonun indirme linki için sayfayı aşağıya kaydırınız.

Open PHA’yı İndirin veya OPEN PHA Premium Deneme Sürümü Talep Edin

Open PHA’yı İndirin

OPEN PHA Premium Deneme Sürümü Talep Edin

Dil tercümeleri Open PHA Premium içinde tek bir tıklama kadar kolaydır. Fiilen izlemek için lütfen bu kısa videoyu seyredin

Özellikler

Premium Versiyon

Premium Versiyon

Ücretsiz Versiyon

  • Ücretsiz İndirme
  • Bağımsız Çalışır (İnternete İhtiyaç Duymaz)
  • Eklenen Özellikler İçin Projeleri Premium Versiyona Yükleyin

Platformlar Arası Masaüstü ve Bulut Tabanı Çözüm

Kenexis, küçük proses güvenliği danışmanlık gruplarından çok uluslu kuruluşlara kadar PHA/LOPA ihtiyaçlarınızın karşılanabilmesi için bir Open PHA™ çözümü sunmaktadır.  Open PHA™ temel kurulumu hafif bir masaüstü uygulaması olup platformlar arası ve çok dilli desteğe sahiptir.  Open PHA™ Standart ücretsiz olarak indirilebilir olup halen kullandıkları pahalı PHA/LOPA uygulamalarına alternatif arayan şirketlere düşük maliyetli bir çözüm sunmaktadır.  Open PHA™ Premium versiyonu Open PHA™ Standart versiyona göre bazı ek özellikler sunmakta olup bunlar bulut tabanlı Kenexis Entegre Güvenlik Paketi™ (KISS) dahilinde PHA/LOPA çalışmalarının entegrasyonunu içermektedir.  KISS Paketiyle entegrasyon Open PHA’yı proses güvenliğinin yönetilmesi anlamındaki tüm kalemler üzerinde güçlü bir kurumsal çözüm haline getirmektedir.  LOPA ile yapılan senkronizasyon  Vertigo™ SIS Hayat Döngüsü Yönetim Uygulamasının hayata geçirilmesi ve çoklu çalışmalar, siteler veya çalışma gruplar dahilindeki güçlü panolara ve zenginleştirilmiş raporlama özelliklerine olanak tanımakta olup tüm bunlar rakip PHA/LOPA yazılım uygulanmalarına kıyasla çok daha ucuz olan  Open PHA™ Premium üyeliğiyle mümkün olmaktadır.

PHA, LOPA ve SIS Tasarımının Entegrasyonu

PHA ve LOPA’ya yönelik  Open PHA™ veri yapısı tam entegrasyona sahip olup PHA’dan LOPA’ya geçişin kusursuz yapılmasına olanak sağlamaktadır.  PHA’dan LOPA’YA veri taşıma ve çoklu dosya, çalışma veya veri yapıları üzerinde veri tutarlılığından endişe etme günleri artık geride kaldı.   Open PHA™ ilk günden beri entegre bir PHA/LOPA uygulaması olarak geliştirilmiştir.  PHA ve LOPA için tüm verilerin ortak olması ve tek bir paylaşılan veriyi temsil etmesi nedeniyle size zaman kazandırmakta, daha az efor harcamanızı sağlamakta ve çoklu konumlarda çoğaltılmış verileri yönetme sıkıntısından sizleri kurtarmaktadır.

Vertigo ile Entegrasyon

Birçok şirket için PHA/LOPA risk analizi, SIS Tasarımındaki Güvenlik Entegrasyon Seviyesi (SIL) gereksinimlerinin belirlenmesi için tercih edilen risk değerlendirme yöntemidir.  Open PHA™ Premium, LOPA Çalışmaları dahilindeki Bağımsız Koruma Katmanlarının (IPL’ler) Kenexis Vertigo’da bulunan SIS Hayat Döngüsü Yönetim Araçlarıyla senkronize edilmesi anlamında  Kenexis Entegre Güvenlik Paketinin gücünü arttırmaktadır.  Proje veya kavramsal tasarım prosesleri esnasında  Vertigo™ SIF listeleri Open PHA™’da bulunan IPL listelerinden otomatik olarak üretilebilir.  Vertigo™ SIL Doğrulama Hesaplamaları ve Güvenlik Gereksinimleri Spesifikasyonları PHA/LOPA tekrardan doğrulama çalışmalarından sonra risk indirgemesi ve SIL gereksinimlerini güncellemek için Open PHA ile senkronize edilebilir.

Açık Kaynaklı Veri Yapısı

Proses Güvenlik Bilgilerinin yönetimi özellikle dokümantasyon yönetimi için birden fazla satıcıdan alınan değişik yazılım araçlarının kullanıldığı kuruşlarda zor olabilir.  Bilgilerin bir yerden başka bir yere taşınabilmesi için uzun zaman ve yoğun efor harcanması gerekebilir.  Kenexis Entegre Güvenlik Paketi kendi dahilinde bulunan uygulamalar arasında kusursuz veri paylaşımı sağlayan entegre bir proses güvenliği çözümü olmakla birlikte birden fazla şirketin modern bulut tabanlı çözümlere geçişi yavaş ve hatta bazı durumlarda avantajsız kılan yazılım tabanlarını kurmuş olduklarının bilincindeyiz.  PHA/LOPA çalışmalarının proses güvenliği dokümantasyonunun merkezinde yer almasından dolayı PHA/LOPA dahilinde saklanan bilgilerin uygulama ve platformlar arasında kolayca paylaşılabilmesinin önemli olduğuna inanmaktayız.  Bu da Open PHA’nın Açık Kaynaklı bir Veri Yapısıyla geliştirilmesinin nedeni olup bu yapı uygulama program ara yüzlerinin (API’lerin) üçüncü şahıslara ait yazılım araçları üzerinden Open PHA’a erişerek bundan veri çekmesini kolay hale getirmektedir.  Veri yapıları tarih boyunca tescilli olduğundan ve üçüncü şahısların erişimini engellemeyi ve rekabetçi yazılım araçlarının kullanımını caydırmayı amaçladığından dolayı bu felsefe PHA yazılımında örnek bir değişimi temsil etmektedir.

Fakat mevcut bir yazılım platformundan daha yeni ve güçlü bir platforma geçiş kararını almak her zaman kolay olmamıştır.  Kuruluşların sıklıkla geniş kurulu yazılım tabanları olup bunları edindikleri zamandaki mevcut bilgilere göre büyük bu yazılımlar için büyük mali taahhütlere girmiş olabilirler.  Fakat bilgisayar ve yazılım dünyasında değişimin vazgeçilmez olmasından dolayı Kenexis Açık PHA Prosesi Tehlikeler Analizi (PHA) ve Katman Koruma Analizi (LOPA) yazılımı rekabetçi PHA/LOPA yazılım araçlarına kıyasla ek faydalar sağlayan yeni ve yenilikçi bir platform sunmaktadır.

Bu yazıda mevcut bir PHA/LOPA yazılım aracından Open PHA’ya geçiş yapmak için en geçerli beş sebebi değerlendireceğiz.  Kuruluşunuz hali hazırda başka bir PHA/LOPA yazılımı edinmediyse Open PHA edinmeyi düşünmek kolay bir karardır.  Open PHA Standart Masaüstü Versiyonu ücretsiz olup  Kenexis Web Sitesindeki bağlantıdan indirilebilir.  Aktif olarak devam ettirilmekte olup yeni özellikler eklenmekte ve kuruluşunuz büyüdükçe kolayca ölçeklendirilebilmektedir.

Bu yazı yeni bir PHA/LOPA yazılım aracı arayan PHA/LOPA uygulayıcılarına yönelik değildir fakat geçmişte diğer PHA yazılım uygulamaları kullananlar içindir.  Bu yazıda Open PHA’yı kendi eşleri arasında benzersiz yapan en üstün beş özelliği inceleyerek bu yeni ve yenilikçi özelliklerin kuruluşunuzda bir değişim yapmayı niçin faydalı kılacağını anlatmaya çalışacağız

İşbirlikçi Çalışma Ortamı

Open PHA Premium Lisansı başka bir işleme gerek kalmaksızın Kenexis Entegre Güvenlik Paketinin (KISS) işbirlikçi özelliklerine erişimi hemen sağlamaktadır.  Bir Open PHA Premium sahibi olarak PHA/LOPA verilerini Kenexis bulutunda saklayabilir ve dünya çapındaki sınırsız sayıda Open PHA Premium kullanıcısıyla paylaşabilirsiniz.  Kendi PHA/LOPA verilerinizin sahibi olarak gerek kendi kuruluşunuzdaki gerekse başka kuruluşlardaki lisanslı Open PHA kullanıcılarının erişimlerine izin verebilir veya erişimlerini sınırlayabilirsiniz.

PHA/LOPA çalışma verilerine erişim aynı zamanda gözlemcilerin ve/veya denetçilerin erişimine salt okunur olarak açılabilir.  Kenexis Entegre Güvenlik Paketinde yer alan işbirlikçi araçlar, çalışma verilerine tüm lisanslı ve yetkilendirilmiş meslektaşların erişimlerinin bulunduğu hallerde tek bir depolama alanı sağlayarak PHA ve LOPA çalışmalarının gözden geçirilmesini, onaylanmasını ve denetlenmesini kolaylaştırmaktadır.

Faal bir şirket için bu, verilerin herhangi bir rapor oluşturmaya veya orijinal proje dosyalarının güvenliksiz kopyalarını almaya gerek kalmaksızın proje işleri dahilindeki mühendislik işleri yüklenicileriyle veya denetim amaçları için kurumsal PSM gruplarıyla paylaşılabileceği anlamına gelmektedir.  Erişim isteyen kullanıcı için yetkilendirme oluşturmanız yeterli olacaktır.

Diğer yandan eğer bir mühendislik işleri yüklenicisi veya müşavirlik şirketiyseniz bu, müşterilerinizin de lisanslı Open PHA Premium kullanıcıları olmaları koşuluyla, PHA/LOPA çalışma dosyalarını doğrudan Kenexis Entegre Güvenlik Paketi üzerinden müşterilerinizle paylaşabileceğiniz anlamına gelmektedir.  Fakat müşterilerinizin Open PHA Premium lisansına sahip olmamaları halinde dosyalar Kenexis Entegre Güvenlik Paketinden dışarı aktarılarak müteakibinde ücretsiz olarak indirilebilir Open PHA Standart Versiyonun okuyabileceği Open PHA formatında paylaşılabilir.  Her iki durumda da PHA/LOPA çalışmalarınız müşterinize doğal ve düzenlenebilir bir formatta sunulabilecek olup bu da teslim edilecek klasik PHA çalışma raporu anlamında projelerinize değer katmaktadır.  Müşteriler bir mühendislik projesinin ifasından sonra kendi çalışma verilerini koruma olanağına sahip olacaklardır.

Açık Kaynaklı ve Değişmez Sabit Veri Yapısı

Open PHA Premium Lisansı başka bir işleme gerek kalmaksızın Kenexis Entegre Güvenlik Paketinin (KISS) işbirlikçi özelliklerine erişimi hemen sağlamaktadır.  Bir Open PHA Premium sahibi olarak PHA/LOPA verilerini Kenexis bulutunda saklayabilir ve dünya çapındaki sınırsız sayıda Open PHA Premium kullanıcısıyla paylaşabilirsiniz.  Kendi PHA/LOPA verilerinizin sahibi olarak gerek kendi kuruluşunuzdaki gerekse başka kuruluşlardaki lisanslı Open PHA kullanıcılarının erişimlerine izin verebilir veya erişimlerini sınırlayabilirsiniz.

PHA/LOPA çalışma verilerine erişim aynı zamanda gözlemcilerin ve/veya denetçilerin erişimine salt okunur olarak açılabilir.  Kenexis Entegre Güvenlik Paketinde yer alan işbirlikçi araçlar, çalışma verilerine tüm lisanslı ve yetkilendirilmiş meslektaşların erişimlerinin bulunduğu hallerde tek bir depolama alanı sağlayarak PHA ve LOPA çalışmalarının gözden geçirilmesini, onaylanmasını ve denetlenmesini kolaylaştırmaktadır.

Evet şu anda ağırlıklı olarak iki konuyu düşünmektesiniz:

  • “Açık kaynaklı” veya “değişmez” ifadelerinin ne anlama geldiğini bilmiyorum.
  • Evet bunların anlamını biliyorum fakat niçin değer sağladığını anlayabilmiş değilim.

Dolaysıyla da bu kısmı tamamıyla göz ardı etmenizden önce veri yapısının açık kaynaklı ve değişmez olmasının ne anlama geldiğini açıklamama izin verin.

Açık Kaynaklılık, Open PHA verilerinin sahip olduğu yapının halka açık ve iyi belgelendirilmiş olduğu anlamına gelmektedir.  Open PHA verileri JavaScript Nesne Gösterim (JSON) dosya formatında saklanmaktadır.  Bu formatı duymamış olabilirsiniz ve bu XML formatına benzer olup son yıllarda internet üzerinden veri transferi yapılması için XML’in yerini almaya başlamıştır.  Siz farkında olmasanız dahi bilgisayarınız ve mobil cihazlarınız muhtemelen verileri JSON formatına aktarmaktadır.

Evet şu anda ağırlıklı olarak iki konuyu düşünmektesiniz:

  • “Açık kaynaklı” veya “değişmez” ifadelerinin ne anlama geldiğini bilmiyorum.
  • Evet bunların anlamını biliyorum fakat niçin değer sağladığını anlayabilmiş değilim.

Dolaysıyla da bu kısmı tamamıyla göz ardı etmenizden önce veri yapısının açık kaynaklı ve değişmez olmasının ne anlama geldiğini açıklamama izin verin.

Açık Kaynaklılık, Open PHA verilerinin sahip olduğu yapının halka açık ve iyi belgelendirilmiş olduğu anlamına gelmektedir.  Open PHA verileri JavaScript Nesne Gösterim (JSON) dosya formatında saklanmaktadır.  Bu formatı duymamış olabilirsiniz ve bu XML formatına benzer olup son yıllarda internet üzerinden veri transferi yapılması için XML’in yerini almaya başlamıştır.  Siz farkında olmasanız dahi bilgisayarınız ve mobil cihazlarınız muhtemelen verileri JSON formatına aktarmaktadır.

Çok Dilli Destek ve Tercüme Hizmetleri

Open PHA küresel mühendislik topluluğu dikkate alınarak tasarlanmıştır.  Modern mühendislik projeleri çoklukla dünya çapındaki şirketler, yükleniciler ve müşavirler arasında işbirliğini gerektirmektedir.  Bu nedenden dolayı Open PHA grafiksel kullanıcı ara yüzü, İngilizcenin çok sıklıkla konuşulmayan bir dil olmadığı bölgelere destek sağlamak için ana dili konuşan proses güvenliği mühendisleri tarafından birçok dile çevrilmiştir.

Aynı zamanda Open PHA Premium, çok dilli kullanıcı ara yüzüne ek olarak ve herhangi bir ek maliyet içermeksizin, tüm PHA/LOPA çalışmaları için tercüme hizmetleri sağlamaktadır.

Vertigo SIS Hayat Döngüsü Yönetimiyle Entegrasyon

Kabul etmek gerekir ki günümüzde hiçbir Proses Tehlike Analizi (PHA) bir Katman Koruma Analizi (LOPA) olmaksızın tamam değildir.  Ve hiçbir LOPA da tekrardan doğrulama çalışmaları için olsa dahi en az birkaç Güvenlik Enstrümanlı Fonksiyon (SIF’ler) gereksinimi tanılamaksızın tamam değildir.  Bu da her PHA çalışmasının bu çalışma dahilindeki prosesle bağlantılı Güvenlik Enstrümanlı Sistem (SIS) dokümantasyonu yaratma, bunu güncelleme veya tekrardan doğrulama ihtiyacı doğuracağı anlamına gelmektedir.  Open PHA Premium ve Kenexis Entegre Güvenlik Paketinin sağladığı entegrasyon olmaksızın bu proses elle yapılmakta, yoğun zaman almakta ve hataya yatkın olmaktadır.

Open PHA Premium diğer Kenexis proses güvenliği uygulamalarıyla kusursuz bir entegrasyon sağlamaktadır.  Bunların arasında en dikkat çekeni de Open PHA’da bulunan IPL’lerin Vertigo SIS Hayat Döngüsü Yönetimi uygulamasıyla senkronize edilmelerine izin vermesidir.  Herhangi bir Open PHA Premium çalışması Vertigo ile senkronize edilebilir ve dolayısıyla SIL Doğrulaması ve SRS geliştirmesi için otomatik olarak SIF Listeleri oluşturulması fonksiyonunu sağlayabilir.  Bu da proses ömrü boyunca LOPA ve SIS tasarım bilgileri arasında tutarlılığın sağlanmasını temin etmektedir.

PHA/LOPA çalışmalarının Open PHA kullanılarak yeniden doğrulanması esnasında SIS tasarım bilgilerinin otomatik bir senkronizasyonu yapılabilmekte ve bu da SIS Hayat Döngüsü Yönetim çalışmalarını söz konusu LOPA yeniden doğrulamasından kaynaklanan değişiklikler veya eklemelerle güncellemektedir.  Tüm bunlar otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup sizleri çoklu platformlar üzerinde proses güvenliği bilgilerinin bakımını yapmak zahmetinden kurtarmaktadır.

Sonuçlar

Şöyle düşünün; kasetler, kompakt diskler ve kişisel MP3 oynatıcıları kendi zamanlarında gözde teknoloji ürünleriydi ve pahalıydılar, fakat günümüzde bu teknolojilere rastlamıyoruz zira modern mobil cihazlar ve duraksız akış hizmetleri daha üstün müzik dağıtım platformları haline gelerek bu teknolojilerinin eskimesine yol açmıştır.  Aynı mantığı mühendisliğe uygulamanın ve modern web teknolojilerinin proses güvenliği iş akışlarını bulut bilgisayarlarına taşımak için nasıl kullanılabileceğini öğrenmenin zamanı gelmiştir.

Kenexis ve Open PHA’nın kuruluşunuza nasıl faydalar sağlayabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.  Ücretsiz Open PHA Masaüstü Versiyonunu İndirinÜcretsiz Open PHA Premium deneme sürümü talep edin veya iletisim@anar.com.tr adresi üzerinden Kenexis ile irtibat geçerek diyalog başlatın.

Open PHA, PHA çalışması içinde doğrudan Güvenlik PHA Gözden Geçirmesini (SPR – “spur” şeklinde telaffuz edilir) içerecek şekilde güncellenmiştir.  Bu yaklaşımın sahip olduğu avantajlar yoğun ekip zamanı harcamaksızın siber güvenlik endişelerinin PHA çalışması içinde dile getirilmesi ve SPR dokümantasyonunun doğrudan PHA raporu içinde yer almasıdır.  Yazılım yükseltmesi neden ve koruma biçimleri hakkında alanlar içermekte olup bunlar “hacklenebilir” veya “hacklenebilir olmayan” olarak tayin edilebilir.  Hacklenebilir maddedeki tüm korumaların da aynı zamanda hacklenebilir olması halinde bütün senaryo hacklenebilir hale gelecek ve ya bir hacklenebilir olmayan korumanın ya da IEC 62443’te tanımlanan bir Güvenlik Düzeyinin (SL) tahsisi yoluyla tarif edilen daha gelişmiş siber güvenlik uygulamalarının önerilmesini gerektirecektir.

Yazılımımızın ücretsiz ve tam fonksiyonel bir versiyonunu buradan indirebilirsiniz.

Bir SPR’nin ne olduğu hakkında herhangi bir bilginiz olmaması halinde lütfen ISA’daki bu makaleyi kontrol ediniz.  Aynı zamanda Kenexis, ISA üzerinden yayınlanacak SPR kitabını bitirmek üzeredir.  Yayın duyuruları için bloğumuzu kontrol ediniz.