DENETİM

Denetim

Anar Eğitim ve Danışmanlık, deneyimli denetçi ekibi ile projelerin inşaat ve işletme aşamalarında her türlü İSG-Ç ve proses güvenliği denetim hizmetini vererek bulguları ve düzeltici önleyici faaliyet tavsiyelerini içeren denetim raporunu müşterilerilerine sunar.  Bu denetim konularından başlıcaları aşağıda sıralanmıştır;

 • Yasal gerekliliklerin karşılanması denetimi
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6331 sayılı İSG Kanunu ve ilgili yönetmelikler
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu
 • Ve diğer ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler…
 • Yönetim Sistemleri Denetimleri
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi
  • ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Sistemleri
  • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
 • Altyüklenici İSG-Ç denetimi
 • Tüm saha İSG-Ç ve proses güvenliği denetimi
 • Ulusal ve uluslararası standartlar
 • IFC ve diğer Finans Kuruluşları Şartlarına Göre Denetimler