EFFIGY

Yangın ve Gaz Kapsam Hesaplaması

Effigy yangın ve gaz haritalama yazılımın kalbinde hem coğrafi hem de senaryo tabanlı olarak çalışmaya tabi tutulan tesisteki özel uygulama, teçhizat ve enstrümanları dikkate alarak ilgili kapsamın hesaplamasını yapan bir algoritma mevcuttur. Hesaplama motorunun özellikleri aşağıdaki şekildedir:

 • Görme konisi manipülasyonu, engel konumlandırma ve engel gölge oryantasyonu detektörün içerecek şekilde üç boyutlu tam analiz.
 • Kullanıcının seçmiş olduğu herhangi bir öncelikli ilgili alanı için sonuçların hesaplanması – gerekli olması halinde birden fazla öncelikli alan dahil edilebilir.
 • Herhangi bir markadaki detektörü net ve özel olarak modellemekte ve bu detektörlerin belgelendirilmiş tüm hassasiyet ayarlarını ayrı olarak değerlendirmektedir.
 • En yaygın yangın ve gaz tespit teçhizatları ile bunlara ilişkin performans metrislerinin bir veri tabanını içermektedir.
 • Detektörler ilgi yükselimden uzaklaştırıldıkça ve paralelden uzağa döndürüldükçe görme konisi projeksiyonlarını net biçimde modellemektedir.
 • Gerekli olduğu ölçüde her detektör için farklı ilgi materyallerini net biçimde modellemektedir (mesela metan, heksan, metanol gibi).
 • Tüm rotasyon ve oryantasyonlarda bulunan Küpler (küboid), küreler, silindirler ve silindirik kaplar (dikey ve yatay) dahil olmak üzere birden fazla engel geometrilerinin modellemesini analiz etmektedir.
 • 1) herhangi bir detektörün tespit edilmediği, 2) tek bir detektörün tespit edildiği ve 3) iki veya daha fazla de detektörün tespit edildiği alanlara ilişkin tablolu sonuçlar sunmaktadır.
 • Birden fazla kapsama alanının boyutunu belirten renk-kodlu grafik kapsam haritaları sunmaktadır.
 • Bölgenin genel sonuçlarına ek olarak, grafik ve tablolu sonuçları kademelendirme haritalarında tanımlanmış ilgi alanlarıyla sınırlamaktadır.
 • Tüm bölgelerde bulunan her çoklu kademelendirme alanı için çoklu ve bağımsız sonuçlar sunmaktadır.

Yaygın coğrafi kapsama ek olarak, Effigy Yangın ve Gaz Haritalama Yazılımı aynı zamanda senaryo kapsam haritaları da sunmaktadır. Bu haritalar ilgili bölgede mümkün olabilecek binlerce senaryouu birleştiren bir coğrafi risk profili sunmakta ve – tespit edilen senaryoların fraksiyonlarının hesaplamasına ek olarak – sadece yangın ve gaz detektör dizisinin tespit etmediği senaryoları haritalayan bir azaltılmış risk profili de sunmaktadır. Senaryo analizinin sonuçları sürekli salınım frekansının renk-kodlu eşdeğer eğrileri (izopletleri) olarak gösterilmektedir.