EĞİTİM

Eğitim

Anar İSG-Ç Çözümleri, deneyimli eğitmenleri ile projelerin inşaat ve işletme aşamalarında her türlü İSG-Ç eğitim hizmetini verir. Eğitimler sınıfta anlatımların yanısıra grup egzersizleri, saha uygulamaları ve değerlendirme sınavını içerir. Verilen eğitim konularından başlıcaları aşağıda sıralanmıştır;

İSG Eğitimleri

a) Temel İSG Eğitimi

 • İSG kavramı
 • Yasal gereklilikler
 • Yapım Yönetimi (Method Statement)
 • Tehlike Tanımlama & Risk değerlendirmesi
 • Yüksekte çalışma
 • Kaldırma operasyonları
 • Kısıtlı alanda çalışma
 • Elektrikli İle güvenli çalışma
 • El aletleri ile çalışma
 • Basınçlı gaz tüpleri ile çalışma
 • Kimyasallar ile çalışma
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Sıcak İşler
 • Yangın ve patlama
 • Kişisel koruyucu donanım

b) Risk Değerlendirmesi Eğitimi

 • Kavramlar
 • Yöntemler
 • Yasal gereklilikler
 • Örnek uygulamalar

c) Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

 • Genel Kavramlar
 • Yasal gereklilikler
 • TS EN 60079-10-1 standardının incelenmesi
 • TS EN 60079-10-2 standardının incelenmesi
 • Önlemler
 • Uygulama

d) Kaza Araştırma, Kök Neden Analizi ve Raporlama Eğitimi

e) İskele Kurulumu ve Kontrolü Eğitimi

f) Kısıtlı Alanda Calısma

g) Kaldırma Operasyonu Eğitimleri

h) Kilitleme/Etiketleme (EKED) Eğitimi

Çevre Eğitimleri

Çevre Eğitimleri

a) Temel Çevre Bilinçlendirme Eğitimi

 • Çevre Etki-Boyut Analizi Eğitimi
 • Çevresel problemler ve sürdürülebilir kalkınma modeli
 • Doğal kaynakların korunması (yeraltı ve yer üstü suları, doğal hayat vb.)
 • Yasal gereklilikler
 • Atıksu yönetimi
 • Hava kalite yönetimi
 • Dökülme ve yayılmaların önlenmesi
 •  Katı atık yönetimi

İSG & Ç Yönetim Eğitimleri

İSG & Ç Yönetim Eğitimleri

a) İSG-Ç Liderliği

b) Davranışsal İSG Yönetimi Eğitimi

c) İSG-Ç Denetim Eğitimi

d) Acil Durum Yönetimi Eğitimi

e) Proses Güvenliği Eğitimleri

Proses Güvenlik Yönetimi Eğitimleri

Proses Güvenlik Yönetimi Eğitimleri

a) Genel PGYS eğitimi

b) Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirmesi Eğitimi

 • HAZID
 • HAZOP (TS EN 61882)
 • LOPA
 • Hata ağacı analizi
 • Olay ağacı analizi
 • Etki analizi değerlendirmesi
 • Bireysel Risk Değerlendirmesi (F & N Curve)
 • c) HAZOP Eğitimi

d) Değişiklik Yönetimi Eğitimi

e) Proses Acil Durum Eğitimi

f) Mekanik Bütünlük Eğitimi