TR EN
Denetim
Anar İSG-Ç Çözümleri, deneyimli denetçi ekibi ile projelerin inşaat ve işletme aşamalarında…
Döküman
Yönetim Sistemi Kurulumu ve Döküman Hazırlama Anar İSG-Ç Çözümleri, kuruluşların ihtiyaç…
Proje Bazlı İşler
Anar İSG-Ç Çözümleri, projelere özel İSG-Ç uzmanı sağlamanın yanısıra, işveren, anayüklenici…

Anar İSG-Ç Çözümleri, deneyimli eğitmenleri ile projelerin inşaat ve işletme aşamalarında her türlü İSG-Ç eğitim hizmetini verir. Eğitimler sınıfta anlatımların yanısıra grup egzersizleri, saha uygulamaları ve değerlendirme sınavını içerir. Verilen eğitim konularından başlıcaları aşağıda sıralanmıştır;

 • Temel İSG Eğitimi
 1. İSG kavramı
 2. Yasal gereklilikler
 3. Risk değerlendirmesi
 4. Yüksekte çalısma
 5. Kaldırma operasyonları
 6. Kısıtlı alanda çalısma
 7. Elektrikli İşler
 8. El aletleri ile çalışma
 9. Basınçlı gaz tüpleri ile çalışma
 10. Kimyasallar ile çalışma
 11. Elle kaldırma ve taşıma
 12. Sıcak İşler
 13. Yangın ve patlama
 14. Kişisel koruyucu donanım
 • Temel Çevre Bilinçlendirme Eğitimi
 1. Çevresel problemler ve sürdürülebilir kalkınma modeli
 2. Doğal kaynakların korunması (yeraltı ve yerüstü suları, doğal hayat vb.)
 3. Yasal gereklilikler
 4. Atıksu yönetimi
 5. Hava kalite yönetimi
 6. Dökülme ve yayılmaların önlenmesi
 7. Katı atık yönetimi
 • Risk Değerlendirmesi Eğitimi
 1. Temel tehlike ve risk kavramı
 2. Yasal gereklilik
 3. Risk değerlendirmesi metodları
 4. L tipi matris yöntemi
 5. Fine Kinney yöntemi
 • HAZOP ile Risk Değerlendirmesi Yöntemi
 • Çevre Boyut Analizi Eğitimi
 • Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi
 • Kaza Araştırma, Kök Neden Analizi ve Raporlama Eğitimi
 • İskele Kurulumu ve Kontrolü Eğitimi
 • Kaldırma Operasyonu Eğitimleri
 1. Farkındalık eğitimi
 2. Süpervizör ve İSG görevlisi eğitimi
  • Kaldırma operasyonu kontrol noktaları
  • Sapan kontrolü
  • Diğer kaldırma aksesuarları tanıtım ve kontrol noktaları
 3. Sapancı ve İşaretçi Eğitimi
 • Kilitleme/Etiketleme (EKED) Eğitimi
 • Ergonomi Eğitimi
 • Eğiticinin Eğitimi
 • İSG-Ç Liderliği
 • Kısıtlı Alanda Calısma
 • Davranışsal İSG Yönetimi Eğitimi
 • İSG-Ç Denetim Eğitimi
 • Acil Durum ve Kriz Yönetimi