TR EN
Denetim
Anar İSG-Ç Çözümleri, deneyimli denetçi ekibi ile projelerin inşaat ve işletme aşamalarında…
Eğitim
Anar İSG-Ç Çözümleri, deneyimli eğitmenleri ile projelerin inşaat ve işletme aşamalarında her türlü…
Proje Bazlı İşler
Anar İSG-Ç Çözümleri, projelere özel İSG-Ç uzmanı sağlamanın yanısıra, işveren, anayüklenici…

Yönetim Sistemi Kurulumu ve Döküman Hazırlama

Anar İSG-Ç Çözümleri, kuruluşların ihtiyaç duyduğu ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemleri ile İş İzni ve Kilitleme Etiketleme Sistemi, Patlayıcı Ortam Kontrol (ATEX) Sistemi, Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Sistemi ve benzeri yönetim sistemlerinin kurulumu ve gerekli dökümanları hazırlanması hizmeti verir. Bu dökümanların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır;

 • Sağlık ve Güvenlik Planı
 • Çevre Yönetim ve izleme Planı
 • İç Yönetmelik
 • Acil Durum Planı
 • Kriz Yönetim Planı
 • Patlamadan Korunma Dökümanı
 1. İşletmenin makro ve mikro ayrıştırılması
 2. Tehlikeli alan belirlenmesi
 3. Bölgelerin çizimler ile gösterilmesi
 • Risk Değerlendirmesi
 1. L tipi matris yöntemine göre
 2. Fine Kinney metoduna göre
 3. HAZOP metoduna göre
 • Çevre Boyut Analizi
 • Prosedürler
 1. Saha giris prosedürü
 2. Risk değerlendirmesi prosedürü
 3. Kimyasallar ile çalışma prosedürü
 4. Gaz tüpleri ile çalışma prosedürü
 5. Yüksekte çalışma prosedürü
 6. Kısıtlı alanlarda çalışma prosedürü
 7. ATEX prosedürü
 8. Satınalma prosedürü
 9. Depolama prosedürü
 10. Atık yönetim prosedürü
 11. Devreye alma (Commissioning) prosedürü
 12. İş İzni ve Kilitleme-Etiketleme (EKED) prosedürü
 13. Kişisel koruyucu ekipman prosedürü
 14. Diğer gerekli prosedür, talimat ve formlar
 • Yıllık Eğitim Planı
 • Yıllık Çalışma Planı
 • Yıllık Değerlendirme Raporu
 • Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi
 • Büyük Kaza Önleme Dökümanı