TR EN
Tarihçe
Anar İSG-Ç Çözümleri, 2011’de kurulmuş ve 2014’de Ana Şirketler Grubu bünyesine katılmıştır.…
Misyon
Uluslararası projelerin bir parçası olmaktır. İSG-Ç Sistemini uluslararası standartlar çerçevesinde…
Vizyon
Tüm dünyadan bilgileri toplayarak bir sistem içinde derlemek ve insanlığa sunmaktır.   Son teknolojik…

ANAR İSG-Ç Çözümleri, faaliyetlerinin tüm boyutlarını emniyetli ve çevreyi koruyan bir sorumlulukla yürütme bilincindedir. Bu bilinçten hareket ederek;

 

  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevre kirliliğini önlemek için amaçlar ve hedefler belirleyip izler,

  • İlgili tüm yasal şartlara ve yönetim sistemleri gerekliliklerine uyum sağlar,

  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği risklerini önleyici bir anlayışla yönetir,

  • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirme anlayışındadır,

  • Amaçlarını ve performansını müşterileri dahil olmak üzere tüm paydaşlara açık bir biçimde iletir,

  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının başarısı ve devamlılığı, tüm çalışanlarının, taşeron ve tedarikçilerinin kural ve prosedürlere uymalarını, ortak sorumluluğu olarak bilir.

 

Yerel yasal gereklilikler, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları çerçevesinde, yeterli kaynakların sağlanacağını ve amaç ve hedeflerin düzenli olarak gözden geçirileceğini taahhüt ederiz.