TR EN
Döküman
Yönetim Sistemi Kurulumu ve Döküman Hazırlama Anar İSG-Ç Çözümleri, kuruluşların ihtiyaç…
Eğitim
Anar İSG-Ç Çözümleri, deneyimli eğitmenleri ile projelerin inşaat ve işletme aşamalarında her türlü…
Proje Bazlı İşler
Anar İSG-Ç Çözümleri, projelere özel İSG-Ç uzmanı sağlamanın yanısıra, işveren, anayüklenici…

Anar İSG-Ç Çözümleri, deneyimli denetçi ekibi ile projelerin inşaat ve işletme aşamalarında her türlü İSG-Ç denetim hizmetini vererek bulguları ve düzeltici önleyici faaliyet tavsiyelerini de içeren denetim raporunu müşterilerilerine sunar.  Bu denetim konularından başlıcaları aşağıda sıralanmıştır;

 • Yasal gerekliliklerin karşılanması denetimi
 1. 4857 sayılı İş Kanunu
 2. 6331 sayılı İSG Kanunu
 3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 4. 2872 sayılı Çevre Kanunu
 5. Ve diğer ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler…
 • ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemleri iç ve dış denetimleri
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Altyüklenici İSG-Ç denetimi
 • Tüm saha İSG-Ç denetimi
 1. Yasal gereklilikler
 2. Ulusal ve uluslararası standartlar
 3. En iyi uygulamalar
 • Müşteriye özel hazırlanmış İSG-Ç denetimi