DÖKÜMAN HAZIRLAMA

ANAR Eğitim ve Danışmanlık, kuruluşların ihtiyaç duyduğu yönetim sistemleri doküman sistemini kuruluş ile beraber hazırlar. Bu yönetim sistemleri ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 45001 İSG Yönetim Sistemleri, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleridir. Bunun yanı sıra kuruluş için gerekecek dökümanların hazırlanması hizmetini verir. Bu dökümanların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır;

a) Sağlık ve Güvenlik Planı

b) Çevre Yönetim ve izleme Planı

c) İç Yönetmelik

d) Acil Durum Planı

e) Kriz Yönetim Planı

f) Patlamadan Korunma Dökümanı

 • İşletmenin makro ve mikro ayrıştırılması
 • Tehlikeli alan belirlenmesi
 • Bölgelerin çizimler ile gösterilmesi

g) İSG Risk Değerlendirmesi dokümanları hazırlığı için kuruluşa destek

 • L tipi matris yöntemine göre
 • Fine Kinney metoduna göre
 • h) Proses Tehlike Tanımlama ve Risk Değerlendirmesi hazırlığı için destek
 • HAZID
 • HAZOP
 • LOPA
 • Bow-Tie (FTA + ETA)

i) Çevre Etki Boyut Analizi hazırlığı için destek

j) Prosedürler

 • Saha Giris Prosedürü
 • Risk Değerlendirmesi Prosedürü
 • Değişiklik Yönetimi Prosedürü
 • Alt Yüklenici Yönetim Prosedürü
 • Kimyasallar ile Çalışma Prosedürü
 • Basınçlı Gaz Tüpleri ile Çalışma Prosedürü
 • Yüksekte Çalışma Prosedürü
 • Kısıtlı Alanlarda Çalışma Prosedürü
 • ATEX Prosedürü
 • Satınalma Prosedürü
 • Depolama Prosedürü
 • Atık Yönetim Prosedürü
 • Devreye Alma (Commissioning) Prosedürü
 • İş İzni ve Kilitleme-Etiketleme (EKED) Prosedürü
 • Kişisel Koruyucu Donanım Prosedürü
 • Diğer gerekli prosedür, talimat ve formlar

k) Yıllık Eğitim Planı hazırlanması için destek verilmesi

l) Yıllık Çalışma Planı hazırlanması için destek verilmesi

m) Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanması için destek verilmesi

n) Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi

 • Büyük Kaza Senaryo Dokümanı